Käräjäoikeus­painotteisten laatuhankkeiden raportit

Helsingin hovioikeuspiirissä toimii rinnakkain sekä Helsingin yliopiston kanssa toteutettava laatuhanke että käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke.

Käräjäoikeuspainotteisessa laatuhankkeessa nimetään vuosittain kehittämistyöryhmiä, jotka koostuvat tuomareiden, esittelijöiden, syyttäjien ja asianajajien edustajista. Työryhmät laativat niille annettujen aihepiirien osalta raporttinsa, joka esitellään hovioikeuspiirin Lainkäyttöpäivänä.

Raportit vuodesta 2006 ovat vain PDF-muodossa. Vuoden 2011 raportti on saatavissa kirjana.

 
Julkaistu 18.11.2014