Hovioikeus pysytti pääosin käräjäoikeuden tuomion työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomista ja siihen liittyvästä vahingonkorvausta koskevassa asiassa (R 16/1929)

Julkaistu 20.12.2018  Päivitetty 21.12.2018

Liitetiedostot