Kundtjänst

Hovrättens kundtjänst sköts av dess registratorskontor. Registratorskontoret mottar handlingar som inlämnas till hovrätten och sänder officiella samt vanliga kopior av hovrättens handlingar på begäran.

Hovrättens registratorskontor är öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15.

Allmän information gällande hur man uträttar ärenden vid hovrätten står att finna på rättsväsendets hovrättssidor.

 
Publicerad 21.7.2020