3 hovrättsrådstjänster (T 14) vid Helsingfors hovrätt

Sista ansökningsdag:
04.12.2019
Anmälande ämbetsverk:
Helsingfors hovrätt

Vid Helsingfors hovrätt lediganslås att sökas tre tjänster som hovrättsråd (löneklass T14). Sista ansökningsdag är 4.12.2019.

Vi önskar i första hand få era ansökningar via det elektroniska rekryteringssystemet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=5f1cc660-ce28-4582-a3ff-7553f0e1572f&language=1

Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagda examen och utredning om arbetserfarenhet.

Mer detaljerade instruktioner finns på Domarförslagsnämndens Internet-sidor: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/lautakunnat/tuomarinvalintalautakunta_0/ohjeitatuomarinviranhakijoille.html


 
Publicerad 5.11.2019