Laatuhankkeen raportit 2006

Helsingin hovioikeuspiirissä toimii rinnakkain sekä Helsingin yliopiston kanssa toteutettava laatuhanke että käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke.

Käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke 2006

Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen toteuttamista varten vuodelle 2006 asetettiin kolme työryhmää, joiden kehittämiskohteet olivat seuraavat:

- riita-asian valmistelu; yhteenveto

- uusi sovittelumenettely riita-asioissa

- rangaistuskäytännön yhtenäisyys huumausaine-, lääke- ja dopingainerikoksissa.

Kehittämistyöryhmät laativat niille annettujen aihepiirien osalta raporttinsa, jotka esiteltiin hovioikeuspiirin Lainkäyttöpäivänä 27.10.2006.

Kehittämistyöryhmien raportit liitteineen:

Yhteenveto_riita-asian_valmistelussa.pdf (pdf, 0.11 Mt)

Sammandraget_vid_forberedelsen_i_tvistemal.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Uusi_sovittelumenettely_riita-asioissa.pdf (pdf, 0.3 Mt)

Rangaistuskaytannon_yhtenaisyys_koskien_huumausaine-_laake-_ja_dopingrikoksia.pdf (pdf, 0.27 Mt)

Huumausainerikosten rangaistussuositus (pdf, 0.08 Mt)

Huumausainetyöryhmän raportin muut liitteet

Liite_2._Professori_Erkki_Vuoren_asiantuntijalausunto.pdf (pdf, 0.12 Mt)

Liite_3._Tohtori_Timo_Seppalan_asiantuntijalausunto.pdf (pdf, 0.11 Mt)

Liite_liitteeseen_3._Timo_Seppalan_asiantuntijalausunnon_liite.pdf (pdf, 0.07 Mt)

Liite_4._Huumeiden_katukauppahintoja_Helsingissa_2005-2006.pdf (pdf, 0.05 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018