Laatuhankkeen raportit 2008

Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen toteuttamista varten vuodelle 2008 asetettiin kaksi työryhmää, joiden kehittämiskohteet olivat seuraavat:

- Todistelu prosessinjohdon kannalta

- Menettämisseuraamukset

Kehittämistyöryhmät laativat niille annettujen aihepiirien osalta raporttinsa, jotka esiteltiin hovioikeuspiirin Lainkäyttöpäivänä 11.12.2008

Kehittämistyöryhmien raportit:

Todistelu_prosessinjohdon_kannalta.pdf (pdf, 0.44 Mt)

Menettamisseuraamukset.pdf (pdf, 0.42 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018