Laatuhankkeen raportti 2013

Helsingin hovioikeuden vuoden 2013 laatuhanke perustuu Helsingin hovioikeuden käräjäoikeuspainotteisen vuoden 2012 laatuhankkeen syyttäjille ja asianajajille tekemään kyselytutkimukseen keskeisistä oikeudenkäynnin ongelmakohdista. Kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan rikosasioiden valmistelussa unohdetaan liian usein valmistelun tarkoitus eli riitaisten ja riidattomien seikkojen erottaminen. Seurauksena on pääkäsittelyn tehottomuus, kun pääkäsittelyssä käsitellään kysymyksiä, todisteita ja todistusteemoja, joilla on vain etäinen vaikutus asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

Edellä mainittuun kyselyyn annettujen vastausten perusteella hovioikeuden vuoden 2013 laatuhanke päätettiin kohdistaa laajojen rikosasioiden valmisteluun. Laatuhankkeen tavoitteeksi annettiin rikosasioiden siviiliasioista poikkeava luonne huomioon ottaen selvittää, miten valmistelu tulisi suorittaa, jotta laajoissa rikosasioissa päästäisiin mahdollisimman tehokkaan prosessin seurauksena laadukkaaseen tuomioon. Laatuhankkeen tehtäväksi annettiin selvittää keinoja valmistelun tehostamiseen ja antaa suosituksia tavoitetta palvelevista menettelytavoista.

 
Julkaistu 19.6.2018