Laatuhankkeen raportti 2014

Helsingin hovioikeuspiirin vuoden 2014 käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen aiheena oli näyttötaakkaan siviiliprosessissa liittyvät kysymykset. Laatuhankkeen tavoitteena oli luoda jokaiselle tuomarille käyttökelpoinen selvitys näyttötaakkaan liittyvistä ongelmista, ja antaa käyttöön työkalu niiden ratkaisemista helpottamaan.

Laatuhankkeen 2014 raportissa "Todistustaakasta riita-asioissa" on kerrattu muun muassa todistustaakkaa koskevat perusperiaatteet ja todistustaakka vahingonkorvausasioissa sekä kartoitettu todistustaakkaa koskevia kysymyksiä sopimussuhteissa lukuisissa eri tilanteissa. Lisäksi raportissa on tarkemmin käsitelty todistustaakkaa työoikeudessa ja työelämän sukupuolisyrjintää koskevissa asioissa. Edelleen raportissa on käsitelty todistustaakkaa ja prosessinjohtoa sekä sitä, voidaanko todistustaakasta sopia.

Todistustaakka_riita-asioissa.pdf (pdf, 0.44 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018