Laatuhankkeen raportti 2015

Helsingin hovioikeuden vuoden 2015 käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen aiheena oli rangaistuksen määrääminen talousrikoksissa. Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää, mitkä seikat ovat oikeuskäytännössä vaikuttaneet talousrikosten rangaistuksen määräämiseen ja minkälainen painoarvo erilaisille tekijöille on annettu. Laatuhankkeen tavoitteena oli yhtenäistää rangaistuskäytäntöä ja parantaa rangaistuksen määräämistä koskevien perustelujen tasoa talousrikoksissa.

Työryhmän tavoitteena on ollut luoda käytännönläheinen apuväline kaikkien oikeudenkäyntiin osallistuvien työhön. tehtävänannon mukaisesti työryhmä ei ole luonut yksityiskohtaisia rangaistustaulukoita. Työryhmä on pyrkinyt kartoittamaan rangaistustasoa ja sitä, miten eri tekoja arvioidaan yleisesti ja tunnusmerkistöjen sisällä sekä käsittelemään yleisempiä lieventämisperusteita. Koventamisperusteita on sivuttu lyhyesti yleisessä osassa. Laatuhankkeen tavoitteiden vuoksi työryhmä on pitänyt tarpeellisena pohtia perusteluvelvollisuutta ja sen tehostamiskeinoja. Työn rakenne on määräytynyt tämän mukaisesti. Pientä päällekkäisyyttä ei ole voinut välttää.

Rangaistuksen määrääminen talousrikosasioissa.pdf (pdf, 0.29 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018