Laatuhankkeen raportti 2016

Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen ohjaustyöryhmä päätti syksyllä 2015, että vuoden 2016 laatuhankkeen aiheena on tuomioistuinten ja median välinen suhde. Laatuhankkeen tehtävänä on kartoittaa, minkälaisia ongelmia tuomioistuimen ja julkisen sanan väliseen viestintään liittyy, mistä ne johtuvat ja miten ne voitaisiin välttää. Laatuhankkeen tuli käsitellä yleisemminkin tuomioistuinten ulkoista viestintää ja pohtia, olisiko tuomioistuimen mahdollista omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa sen antama ratkaisu ymmärretään väärin. Lisäksi tuli pohtia keinoja reagoida jälkikäteen tosiasioita vastaamattomaan uutisointiin.

Laatuhankkeen työryhmään kutsuttiin tuomareiden lisäksi Oikeustoimittajat ry:n edustajia keskustelemaan tuomioistuinten ja median yhteistyön parantamisesta. Työryhmään osallistuivat myös syyttäjälaitoksen ja asianajajien edustajat sekä Helsingin käräjäoikeuden tiedottaja. Työryhmä kokoontui 8 kertaa keskustelemaan hankkeen aihepiiriin liittyvistä teemoista ja on laatinut käydyistä keskusteluista oheisen raportin.

Tuomioistuimet_ja_media.pdf (pdf, 0.28 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018