Laatuhankkeen raportti 2018

Hovioikeuden vuoden 2018 käräjäoikeuspainotteisessa laatuhankkeessa on selvitetty sellaisen riita-asian käsittelyä, jossa on kansainvälisiä liittymiä tai piirteitä. Kansainvälistymisen seurauksena myös riidat kansainvälistyvät. Haasteena on tunnistaa ne asiat, joissa on oikeudellisesti relevantteja kansainvälisiä piirteitä, ja ymmärtää, miten nuo piirteet vaikuttavat asian käsittelyyn. Hakemusasiat on otettu mukaan niiden suuren määrän ja käytännön merkityksen vuoksi, koska kansainvälistyminen näkyy varsinkin perheoikeudellisissa asioissa erityisen selvästi.

Laatuhanketyöryhmän tavoitteena on ollut perustietopaketin kokoaminen tuomareille kansainvälisliityntäisen riita-asian käsittelystä ja erityisesti informaation kerääminen siitä, mistä lisätietoa on saatavissa. Tarkoituksena on ollut luoda käytännön työkalu, ei tehdä tieteellistä tutkimusta. Kysymys on ohjeesta, jota kukin käyttää omalla vastuullaan, joten esimerkiksi säännösten mahdollinen muuttuminen on kunkin asian kohdalla tarkastettava erikseen.

Raportissa käsitellään ensin yleisellä tasolla EU-oikeuden vaikutusta lainkäyttötoimintaan. Seuraava osio koskee tuomioistuimen toimivallan määrittämistä asioissa, joissa on jokin kansainvälinen piirre. Tiedoksiannoista ulkomaille on oma jaksonsa. Sovellettavan lain määrittämistä on käsitelty sekä aineelliselta kannalta eri asiaryhmittäin että prosessuaaliselta kannalta. Todistelun hankkimisesta kansainvälisellä oikeusapupyynnöllä on myös oma jaksonsa. Viimeiseksi esitellään tuomarin käytännön työtä helpottavia Euroopan oikeusportaalia ja Euroopan siviilioikeudellista verkostoa sekä keskusviranomaisen roolia.

Kansainväliset asiat koetaan usein tuomarikunnassa haastaviksi. Työryhmä toivoo, että tämä raportti helpottaa tuomareiden työtä kansainvälisten asioiden käsittelyssä.

Raportti sisältää runsaasti linkkejä, joten sitä kannattaa ensisijaisesti käyttää sähköisessä muodossa.

Laatuhankeraportti_2018_Kansainvalisyys_riita-_ja_hakemusasioissa.pdf (pdf, 1.16 Mt)

 
Julkaistu 19.6.2018