Opettaja tuomittiin 5 vuoden vankeusrangaistukseen kahteen oppilaaseen kohdistuneista seksuaalirikoksista (R 16/2173)

Julkaistu 8.3.2017

Helsingin hovioikeus on tänään antamallaan ratkaisulla tuominnut Vantaalla musiikin opettajana toimineen Pia Riitta Canthin 5 vuoden vankeusrangaistukseen kahteen oppilaaseen kohdistuneista törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hovioikeus korotti Vantaan käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta. Käräjäoikeus oli tuominnut opettajan 3 vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Opettaja tuomittiin menettämään opettajan virkansa sekä velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvauksia rikoksen uhreille.

Tapauksessa kysymys oli siitä, että musiikin opettajana toiminut Pia Canth oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi kahta oppilaanaan ollutta poikaa. Ensimmäinen hyväksikäyttöteko oli tapahtunut vuosina 2012-2013 ja toiseen oppilaaseen kohdistunut teko vuosina 2015-2016.

Ensimmäisessä hyväksikäyttöteossa Canth oli luonut luottamuksellisen suhteen tekoaikana 13-15 -vuotiaaseen oppilaanaan olleeseen poikaan ja kanssakäymiseen oli sisältynyt seksuaalissävytteisiä viestejä, käsillä tapahtunutta molemminpuolista tyydyttämistä, molemminpuolin tehtyä niin kutsuttua suuseksiä sekä sukuelimellä tapahtuneita yhdyntöjä 20 kertaa. Seksuaalinen kanssakäyminen ja sukupuoliyhteydet olivat tapahtuneet noin yhden vuoden kahdeksan kuukauden ajanjakson aikana. Opettaja oli seksuaalisen kanssakäymisen tarkoituksessa tavannut poikaa kouluajan ulkopuolella ja he olivat myös joinakin öinä yöpyneet yhdessä, jolloin sukupuoliyhteydet olivat pääosin tapahtuneet.

Myös toisessa teossa opettaja oli luonut luottamuksellisen suhteen tekoaikana 12-13 -vuotiaaseen oppilaana olleeseen poikaan. Kanssakäymiseen oli sisältynyt seksuaalissävytteisiä viestejä, koskettelua sekä sukupuoliyhteyksiä siten, että oppilas oli työntämällä sormensa opettajan sukuelimeen tyydyttänyt tätä. Poika oli kesällä 2015 yhden viikon ajan yöpynyt opettajan luona sekä syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana yöpynyt säännöllisesti joka toinen viikonloppu opettajan luona, jolloin seksuaalista kanssakäymistä oli pääosin tapahtunut.

Hovioikeus katsoi samalla tavoin kuin käräjäoikeus, että opettaja oli menettelyllään syyllistynyt kahteen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja opettajan asemastaan johtuen myös kahteen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Syyttäjä ja toinen oppilaista vaativat hovioikeudessa käräjäoikeuden tuomitseman rangaistuksen korottamista ja opettaja puolestaan vaati rangaistuksen alentamista. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus 3 vuotta 8 kuukautta oli liian lievä ja korotti rangaistuksen 5 vuodeksi vankeutta. Hovioikeus katsoi myös, ettei rangaistusta tullut lieventää tapaukseen liittyneen julkisuuden, opettajan maksettavaksi tuomittujen vahingonkorvausten tai viran menettämisen johdosta, koska nämä seuraukset olivat tyypillisiä ja ennakoitavia tämänkaltaiseen rikokseen liittyviä seurauksia.

Opettajan maksettavaksi tuomittuja korvauksia toisen oppilaan osalta korotettiin. Käräjäoikeus oli tuominnut korvausta kärsimyksestä 13.000 euroa ja tämä korotettiin 20.000 euroksi ja tilapäisestä psyykkisestä haitasta käräjäoikeuden tuomitsema 5.000 euron korvaus korotettiin 9.000 euroksi. Toisen oppilaan kohdalla hovioikeudessa oli arvioitavana ainoastaan se, tuleeko käräjäoikeuden tuomitsemaa 10.000 euron korvausta alentaa. Hovioikeus katsoi, ettei korvausta tältä osin tullut Canthin vaatimalla tavalla alentaa. Lisätiedot hovioikeudenneuvos Timo Ojala puh. 02956 40501, timo.j.ojala@oikeus.fi

Tuomion (8.3.2017, dnro R 16/2173) julkinen versio on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa kello 10.00.

Liitetiedostot