Tiedote pääkäsittelyn järjestämisestä sotilasoikeudenkäyntiasiassa SO 17/910

Julkaistu 16.3.2018

Liitetiedostot