Pääkäsittely törkeitä petoksia ym. koskevissa asioissa R 19/293 ja R 19/57 (ns. taideväärennysjuttu)

Julkaistu 9.9.2019