Helsingin hovioikeuden erityistehtävät

Helsingin hovioikeudelle kuuluu asioita, joita ei käsitellä muissa hovioikeuksissa:

  • sotilasoikeudenkäyntiasiat
  • eräät kansainväliset perheoikeusasiat ja lapsikaappausasiat
  • elinkautiseen vankeuteen tuomitun ja koko rangaistuksen rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapauttamista koskevat asiat (1.10.2006 alkaen)
  • eräät virkasyyteasiat
  • valitukset Suomen Asianajajaliiton ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kurinpitoasioista
 
Julkaistu 23.4.2019