Asiakirjojen tilaaminen

Hovioikeus lähettää kappaleen ratkaisustaan valittajalle ja vastauksen antajalle ilman eri tilausta. Kappaleet lähetetään postitse ja sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka on ilmoitettu hovioikeudelle kirjelmissä, eli useimmiten asiamiehen osoitteeseen.

Erillisiä jäljennöksiä hovioikeuden ratkaisuista ja muista asiakirjoista voi tilata hovioikeuden kirjaamosta virka-aikana. Ratkaisut ja muut asiakirjat ovat yleensä julkisia. Erikseen tilatut jäljennökset hovioikeuden kirjaamo lähettää tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Hovioikeuden kirjaamo voi pyynnöstä toimittaa jäljennöksiä myös sähköpostina ja telekopiona. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät hovioikeuden etusivulta.

Jäljennöksistä peritään sivuluvun mukainen jäljennösmaksu. Lisätietoa maksuista löytyy oikeuslaitoksen yleisiltä sivuilta kohdasta maksut..

Hovioikeuden kirjaamon henkilökunta vastaa asiakirjojen tilaamista koskeviin kysymyksiin puh. 029 56 41530.

 
Julkaistu 11.1.2019