Tuomioistuinharjoittelu

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut tuomioistuinlaki (673/2016) ja laki tuomioistuinharjoittelusta (674/2016) ovat aiheuttaneet muutoksia tuomioistuinharjoittelun järjestämiseen.

Käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa on tuomioistuinharjoittelua suorittavia käräjänotaareita, jotka osallistuvat lainkäyttöasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Harjoitteluun kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista harjoittelujaksoa, joista ensimmäinen suoritetaan käräjäoikeudessa ja toinen käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa.

Tuomarinkoulutuslautakunta julistaa harjoittelupaikat haettavaksi keskitetysti kerran vuodessa. Hakuilmoituksessa mainitaan, jos harjoittelu voi tapahtua käräjäoikeuden lisäksi osittain hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa.

Käräjänotaariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, jolla on lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan.

Tuomarinkoulutuslautakunta valitsee käräjänotaarit, nimittää heidät sekä myöntää varatuomarin arvonimen.

Ennen harjoittelun alkamista käräjänotaarin on annettava tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa.

Tuomioistuinharjoittelusta saa lisää tietoa oikeuslaitoksen Tuomioistuinharjoittelu -sivulta.
 
Julkaistu 3.1.2018