Hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
03.12.2018
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hovioikeus

Itä-Suomen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhde ajaksi 1.1. - 31.12.2019. Sijoituspaikka on toistaiseksi Kouvola. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Itä-Suomen hovioikeudella on kanslia Kuopiossa ja istuntopaikka Kouvolassa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Minna Canthin katu 64 A, PL 1158, 70101 Kuopio, viimeistään 3.12.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Tarkempia tietoja antaa presidentti Pertti Nieminen, puh. 029 56 41444.

Kuopiossa, Itä-Suomen hovioikeudessa 2.11.2018

Hallintosihteeri Tuula Toivanen

 
Julkaistu 6.11.2018