Määräaikainen laamannin D 19 virkasuhde Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
03.03.2020
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hovioikeus

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen laamannin D 19 virkasuhde ajalle 1.5. – 31.12.2020, kuitenkin enintään siihen saakka, kun laamannin virka täytetään.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset nimikirjanotteineen on toimitettava Itä-Suomen hovioikeuden kirjaamoon, Minna Canthin katu 64 A, PL 1158, 70101 Kuopio, viimeistään 3.3.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Kuopiossa, Itä-Suomen hovioikeudessa 7.2.2020

Kansliapäällikkö Olli Hyvärinen

 
Julkaistu 11.2.2020