Notaari Y 12 1.11.2020 lukien

Viimeinen hakupäivä:
14.04.2020
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hovioikeus

Itä-Suomen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi notaarin virka, joka tulee avoimeksi 1.11.2020.

Itä-Suomen hovioikeudella on kanslia Kuopiossa ja istuntopaikka Kouvolassa. Viran sijoituspaikka on Kuopiossa.

Notaari toimii lainkäyttöosaston osastokanslian lähiesimiehenä sekä vastaa osastokanslian toiminnan järjestämisestä yhteistyössä osaston johtajan, apulaisjohtajan ja osastokanslian työntekijöiden kanssa ja toiminnan asianmukaisesta sujumisesta.

Toimenkuvaa voidaan muuttaa, kun siihen on tarve tehtävien, työnjakojen, toiminnan uudelleen järjestämisen tai vastaavan syyn vuoksi.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antavat esimerkiksi vara- tai oikeusnotaarin tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Viran tehtäväkohtainen palkka on sijoitettu vaativuustasoon Y 12. Lisäksi maksetaan kokemusosaa ja henkilökohtaista palkanosaa.

Itä-Suomen hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Minna Canthin katu

64 A, PL 1158, 70101 Kuopio, viimeistään 14.4.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Tarkempia tietoja antaa kansliapäällikön sijainen Tuula Toivanen, puh. 029 56 41431.

Kuopiossa, Itä-Suomen hovioikeudessa 24.3.2020

Kansliapäällikön sijainen Tuula Toivanen

 
Julkaistu 24.3.2020