Henkilökunta

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hovioikeuden presidenttinä toimii Pertti Nieminen.

Itä-Suomen hovioikeudessa on presidentin lisäksi yksi hovioikeudenlaamanni, 28 hovioikeudenneuvosta, kaksi asessoria, 12 hovioikeuden esittelijää, kansliapäällikkö, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri, kolme notaaria, 12 lainkäyttösihteeriä, kirjaaja, apulaiskirjaajaa, informaatikko ja virastomestari.

Hovioikeuden talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaa kansliapäällikkö.

Osa hovioikeuden henkilökunnasta on sijoittunut Kouvolan istuntopaikkaan.

Hovioikeuden henkilötyövuosimäärä on 64,1.

 
Julkaistu 11.2.2014  Päivitetty 8.1.2020