Henkilökunta

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hovioikeuden presidenttinä toimii Pertti Nieminen.

Itä-Suomen hovioikeudessa on presidentin lisäksi yksi hovioikeudenlaamanni, 29 hovioikeudenneuvosta, kaksi asessoria, 12 esittelijää, kansliapäällikkö, informaatikko, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri, kolme notaaria, 12 lainkäyttösihteeriä, kirjaaja, apulaiskirjaajaa ja virastomestari.

Hovioikeuden talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaa kansliapäällikkö.

Osa hovioikeuden henkilökunnasta on sijoittunut Kouvolan istuntopaikkaan.

Hovioikeuden henkilötyövuosimäärä on 65,6.

 
Julkaistu 11.1.2019