Kouvolan hovioikeus

Kouvolan hovioikeus toimi 1.5.1978 – 31.3.2014.

Toimintansa alusta vuoteen 1996 Kouvolan hovioikeus toimi vuokratiloissa niin sanotussa Pohjola-talossa. Jo alusta alkaen oli kuitenkin tavoitteena saada hovioikeudelle oma toimitalo. Talon suunnittelemiseksi järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti suunnitelma, jonka oli laatinut helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. Talon rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 1995 ja hovioikeus muutti uuteen taloon huhtikuussa 1996.

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistyivät Itä-Suomen hovioikeudeksi 1.4.2014. Hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio ja sillä on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa.

Kirjallisuutta:
Kouvolan hovioikeus 1978-2003 : hovioikeuden perustaminen ja 25 ensimmäistä toimintavuotta / toim. Jussi Kivinen, Teija Aalto

 
Julkaistu 3.4.2014