Hovioikeuden ratkaisuja
 • Liikennerikkomus
  Kirjallinen huomautus
  Ne bis in idem

 • Asiamiessopimus – Vakuutusasiamiessopimus - Sopimuksen irtisanominen
  Euroopan unionin oikeus

 • Rangaistuksen määrääminen - Nuorisorangaistus - Nuorisorangaistuksen muunto

 • Todistelu - Hyödyntämiskielto
  Itsekriminointisuoja

 • Pakkokeino - Vangitseminen – Muutoksenhaku
  Tutkintavankeus

 • Tuomion perusteleminen - Jutun palauttaminen

 • Ajokielto
  Tuomioistuimen toimivalta

 • Velkasuhteeseen perustuva saatava
  Yrityssaneeraus
  Takaus

 • Kavallus - Törkeä kavallus
  Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuksen kohtuullistaminen

 • Velkomus
  Konkurssi - Massavelka

 • Kantelu yhteydenpidon rajoittamisesta

 • Työsopimuksen purkaminen - Kilpaileva toiminta
  Lojaliteettivelvollisuus

 • Kantelu - Salainen pakkokeino

 • Kuluttajaluotto - Korko
  Luottokustannukset - Todellinen vuosikorko

 
Julkaistu 2.4.2014