Tuomarinkoulutuslautakunnan tiedote asessorin viranhausta

Julkaistu 21.3.2017

Tuomarinkoulutuslautakunta: uusi asessorin virka kouluttaa tuomariksi

Ensimmäinen haku uusiin asessorin virkoihin on päättynyt, ja hakemuksia saatiin lähes 150. Asessorin virkoja on yhteensä 18, ja ne sijoittuvat hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin. Asessorin virka on kolmen vuoden määräaikainen virka, jota hoitaessaan viranhaltija osallistuu myös koulutukseen, jonka tavoitteena on laintuntemuksen ja oikeudellisen osaamisen syventäminen. Tämä on tärkeää yhä vaativammaksi käyvän tuomarin tehtävän hoitamisen kannalta. Määräaikaisen viranhoidon ja koulutuksen päätyttyä viranhaltijalle myönnetään tuomarikoulutetun nimike.

Asessorin virkaa hakeneista 77 % oli naisia ja 23 % miehiä. Päättyneessä ensimmäisessä viranhaussa kaikki virkoja hakeneet etenevät haun seuraavaan vaiheeseen esivalintakokeeseen, joka pidetään 24.3.2017. Koe mittaa muun muassa hakijoiden oikeudellista osaamista ja kykyä hahmottaa laajasta aineistosta olennainen oikeudellinen tieto.

Asessorin virkojen hakumenettelyä järjestää uusi riippumaton toimielin tuomarinkoulutuslautakunta. Lautakunta on toiminut vuoden 2017 alusta, ja toimeenpanee myös tuomioistuinharjoittelua koskevan vuosittaisen keskitetyn haun. Lisäksi lautakunta suunnittelee ja antaa ohjeita tuomioistuinten henkilöstön koulutuksesta. Valtioneuvosto asettaa lautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Enemmistö lautakunnan jäsenistä on tuomareita. Lisäksi lautakunnassa on syyttäjien, asianajajien, oikeustieteellisen koulutuksen ja oikeusministeriön edustajat. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Kirsti Uusitalo korkeimmasta oikeudesta.

Lisätiedot: Tuomarinkoulutuslautakunnan (TKLTK) sihteeri Minna Hyttinen, p. 02956 43440, minna.hyttinen@oikeus.fi

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html