Tiedote Itä-Suomen hovioikeuden yhteistyötahoille

Julkaistu 16.3.2020

Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita.

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tuomioistuimet voivat joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja. Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Sairaana tai altistuneena ei ole syytä saapua istuntokäsittelyyn.

Käsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsun saaneille asianosaisille ja todistajille henkilökohtaisesti. Asiaan liittyvät muut henkilötahot – syyttäjät, avustajat, tulkit – pyritään tavoittamaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, mutta tarvittaessa on mahdollista ja jopa suotavaa olla vireillä olevan asian tai muun tiedustelun osalta suoraan yhteydessä tuomioistuimeen. Tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti, ellei tuomioistuimen omalla palvelusivulla ole ilmoitettu poikkeusaikatauluista. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa käyttää ensisijaisesti puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi liittyen tiloissa liikkumiseen.