Hovioikeuden arvot

1 OIKEUDENMUKAISUUS

Oikeudenmukaisten ja luottamusta herättävien ratkaisujen aikaansaaminen.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti siten, että asiat ratkaistaan riippumattomasti ilman ulkopuolisia vaikutteita.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti siten, että asiakkaat kokevat menettelyn oikeudenmukaiseksi ja tulevat kuulluiksi ja kohdelluiksi tasapuolisesti.

Oikeudenmukaisuus työyhteisössä siten, että jokaista työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

2 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Hovioikeus huolehtii henkilöstön koulutuksesta ja huomioi henkilöstön omat koulutustarpeet.

Jokainen työntekijä kehittää jatkuvasti osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Jokainen työntekijä jakaa osaamistaan työyhteisössä.

3 VASTUULLISUUS

Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään, työn laadusta ja joutuisuudesta.

Jokainen työntekijä tukee työtoveriaan yhteisen tuloksen saavuttamiseksi.

4 HYVÄ TYÖYHTEISÖ

Jokainen työntekijä

– kehittää ja edistää toiminnallaan työyhteisöä, keskustelevaa ilmapiiriä ja työhyvinvointia

– vaikuttaa siihen, että hovioikeudessa on avoin ja työtoveria kunnioittava ilmapiiri

– hyväksyy työtovereiden erilaisuuden ja arvostaa heidän erilaisia taitojaan

– antaa positiivista ja rakentavaa palautetta sekä tukee toinen toistaan

– huomioi tilapäisten henkilökohtaisten olosuhteiden vaikutuksen työtilanteeseen

– arvostaa omaa ja työtoverinsa työtä sekä riippumattomuutta ajatella vapaasti

– huolehtii siitä, että ketään ei syrjitä tai jätetä huomiotta.