Hovioikeuden ratkaisuja
 • Velkasuhteeseen perustuva saatava
  Yrityssaneeraus
  Takaus

 • Kavallus - Törkeä kavallus
  Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuksen kohtuullistaminen

 • Velkomus
  Konkurssi - Massavelka

 • Kantelu yhteydenpidon rajoittamisesta

 • Työsopimuksen purkaminen - Kilpaileva toiminta
  Lojaliteettivelvollisuus

 • Kantelu - Salainen pakkokeino

 • Kuluttajaluotto - Korko
  Luottokustannukset - Todellinen vuosikorko

 • Rahanpesu
  Kätkemisrikos

 • Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin kesto - Viivästymishyvitys

 • Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara
  Ratkaisun perusteleminen

 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu
  Kanteluoikeus

 • Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen
  Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen
  Huumausainerikos
  Vakuustakavarikko

 
Julkaistu 2.4.2014