Hovioikeuden esittelijän T 9 virka

Viimeinen hakupäivä:
07.02.2020
Ilmoittava virasto:
Rovaniemen hovioikeus

Rovaniemen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi hovioikeuden esittelijän T 9 virka.

Hovioikeuden esittelijän tehtävänä on toimia valmistelijana ja esittelijänä hovioikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa.

Tuomioistuimen esittelijöiden ja valmistelijoiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 19 luvun 3 §:ssä ja 10 luvun 9 §:ssä.

Hakuaika päättyy 7.2.2020 klo 16.15. Tarkemmat virkaa koskevat tiedot löytyvät valtiolle.fi -sivustolla julkaistusta hakuilmoituksesta.

Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti valtiolle.fi -järjestelmän kautta (ID-numero 25-31-2020). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa hovioikeuteen muullakin tavalla. Hovioikeuden postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 - 12.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja virasta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820.

Rovaniemen hovioikeudessa tammikuun 10. päivänä 2020

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 10.1.2020