Hovioikeudenneuvoksen T 12 virka Rovaniemen hovioikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
03.11.2017
Ilmoittava virasto:
Rovaniemen hovioikeus

Rovaniemen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi 1.11.2017 avoimeksi tuleva hovioikeudenneuvoksen T 12 virka.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Rovaniemen hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 3.11.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Kirjaamon postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 – 12, Rovaniemi.

Lisätietoja virasta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820.

Rovaniemen hovioikeudessa lokakuun 3. päivänä 2017

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 3.10.2017