Kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhdetta Rovaniemen hovioikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
22.11.2019
Ilmoittava virasto:
Rovaniemen hovioikeus

Kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhdetta

Rovaniemen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhdetta, joista toinen ajalle 1.1. - 31.12.2020 ja toinen ajalle 1.6. - 31.12.2020.

Määräaikainen hovioikeudenneuvos toimii hovioikeudessa jäsenenä tuomarin tehtävissä esittelyvelvollisuudella. Virkasuhteen hoitaminen edellyttää matkustamista.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 16.15. Tarkemmat virkasuhteita koskevat tiedot löytyvät valtiolle.fi -sivustolla julkaistusta hakuilmoituksesta. Tuomarin viran hakijoille tarkoitetut ohjeet löytyvät tuomarinvalintalautakunnan internet-sivuilta.

Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti valtiolle.fi -järjestelmän kautta (ID-numero 25-908-2019). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa hovioikeuteen muullakin tavalla. Hovioikeuden postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 – 12.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja virkasuhteesta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820.

Rovaniemen hovioikeudessa lokakuun 31. päivänä 2019

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 31.10.2019  Päivitetty 1.11.2019