Lainkäyttösihteerin Y9 virka Rovaniemen hovioikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
28.11.2019
Ilmoittava virasto:
Rovaniemen hovioikeus

Rovaniemen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2020 avoimeksi tuleva lainkäyttösihteerin

Y 9 virka.

Lainkäyttösihteerin tehtäviin kuuluvat tuomareiden ja esittelijöiden avustaminen lainkäyttöasioissa, tekstinkäsittely sekä muut erikseen määrätyt tehtävät.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antavat soveltuva koulutus, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Esimerkiksi oikeustradenomin, tradenomin ja merkonomin tutkintoja on pidetty tehtävään soveltuvina.

Hakuaika päättyy 28.11.2019 klo 16.15. Tarkemmat virkaa koskevat tiedot löytyvät valtiolle.fi -sivustolla julkaistusta hakuilmoituksesta.

Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti valtiolle.fi -järjestelmän kautta (ID-numero 25-892-2019). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa hovioikeuteen muullakin tavalla. Hovioikeuden postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 – 12.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Virkaan nimitettäessä voidaan määrätä enintään kuusi kuukautta kestävä koeaika.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja virasta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820.

Rovaniemen hovioikeudessa marraskuun 7. päivänä 2019

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 7.11.2019