Määräaikainen hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
21.06.2018
Ilmoittava virasto:
Rovaniemen hovioikeus

Rovaniemen hovioikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen hovioikeudenneuvoksen T 12 virkasuhde ajalle 24.7.2018 – 5.6.2019, kuitenkin enintään siihen asti kuin vakinaisen viranhaltijan virkavapaus kestää.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Rovaniemen hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 21.6.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Kirjaamon postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 – 12, Rovaniemi.

Lisätietoja virasta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820.

Rovaniemen hovioikeudessa kesäkuun 6. päivänä 2018

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 7.6.2018