Hovioikeuden ratkaisut
 • Rikosuhrimaksu-määrääminen

 • Oikeudenkäyntimenettely
  Prekluusio
  Todistelu

 • Liikennerikkomus
  Automaattinen liikennevalvonta

 • Henkilörekisteririkos
  Henkilörekisteririkkomus
  Virkavelvollisuuden rikkominen
  Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
  Poliisin tietojärjestelmät

 
Julkaistu 2.5.2018