Hovioikeuden ratkaisut
 • Liikennerikkomus
  Automaattinen liikennevalvonta

 • Henkilörekisteririkos
  Henkilörekisteririkkomus
  Virkavelvollisuuden rikkominen
  Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
  Poliisin tietojärjestelmät

 • Oikeudenkäyntikulut
  oikeusapu
  tuomioistuinsovittelu
  todistelukustannukset

 • Ne bis in idem,
  hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä,
  oikeudenkäynnin kesto,
  menettämisseuraamus

 
Julkaistu 2.5.2018