Turun hovioikeuden arvot

OIKEUDENMUKAISUUS

 • Oikeudenmukaisuuden perusta on tehtävänmukainen oikeuslähteiden oikea soveltaminen, lainmukaisuus
 • Kaikki hovioikeuden työntekijät ottavat työssään huomioon suorittamiensa toimenpiteiden tai ratkaisujen vaikutukset asiakkaan elämään
 • Asiakkaat tulevat kuulluiksi ja kohdelluiksi tasapuolisesti
 • Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti
 • Lähtökohtina ovat kunnioitus, tasa-arvo, aito välittäminen, yksilön oikeudet, hyvät käytöstavat, kohteliaisuus

AMMATILLINEN OSAAMINEN

 • Jatkuva osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen on tärkeätä
 • Osaamisen perustana on työtehtävään liittyvä oikeuslähteiden tuntemus
 • Toimenpiteiden ja ratkaisujen vaikutukset asiakkaan elämään otetaan huomioon

VASTUULLISUUS

 • Jokainen työntekijä on vastuussa omasta työstään
 • Kaikki tehtävät loppuunsaatetaan joutuisasti
 • Työtovereita neuvotaan, tuetaan ja autetaan
 • Lähtökohtina yksilöllinen vastuu, yhteisvastuu, muiden huomioiminen ja vastuu toisista

HYVÄ TYÖYHTEISÖ

 • Hovioikeuden työyhteisöä kehitetään entistä paremmaksi
 • Työhyvinvointi on jokaisen asia, sitä edistetään aktiivisesti
 • Ihmisten välinen erilaisuus hyväksytään ja sitä käytetään hyväksi
 • Toisista välittäminen: Rakentava palaute on jokaisen asia
 • Keskusteleva työyhteisö: keskustelukäytäntöjen soveltaminen ja kehittäminen

RIIPPUMATTOMUUS

 • Kaikki muu vaikuttaminen tuomioistuimen toimintaan, paitsi lainsäädäntö, on sopimatonta.
 • Riippumattomuus on vapautta ajatella
 
Julkaistu 30.11.2013