Hovioikeuden ratkaisut
 • Körförbud
  Åland
  Ajokielto
  Ahvenanmaa

 • Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

 • Huumausainerikos, Törkeä huumausainerikos, Tahallisuus, Rangaistuksen määrääminen

 • Työsopimus - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka

 • Vahingonteko

 • Naapuruussuhde – Oikeudenkäyntikulut

 • Lähestymiskielto

 • Työsopimus - Työstä kieltäytyminen - Työnjohto-oikeus - Työsuorituksen estyminen - Työpalkka - Syrjintä
  Perustuslaki - Yhdistymisvapaus - Omaisuuden suoja - Elinkeinon harjoittamisen vapaus
  Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys

 • Rangaistuksen määrääminen - Sotilasarvo

 • Velkomus - Perintäkulut - Oikeudenkäyntikulut

 • Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Hyödyntämiskielto

 • Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto

 • Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Vuokratyö – Työsopimuksen päättäminen – Korvattava vahinko

 • Perintökaari - Perintöoikeus
  Isyys – Isyyden vahvistaminen
  Lain ajallinen soveltaminen
  Ärvdabalken - Arvsrätt
  Faderskap – Fastställande av faderskap
  Lags tillämpning i tiden

 • Tuottamus - Törkeä tuottamus
  Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

 • Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen

 • Ajokielto
  Ahvenanmaa - Toimivalta
  Perustuslaki - Perustuslain etusija - Yhdenvertaisuus
  Rangaistus
  Körförbud
  Åland - Behörighet
  Grundlagen - Grundlagens företräde - Likhet inför lagen
  Straff

 • Kunnianloukkaus, Sananvapaus

 • Takavarikko – Pakkokeino - Etsintä

 • Yksityishenkilön velkajärjestely - Elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen, Oikeudenkäyntimenettely

 
Julkaistu 21.6.2018