Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska

Turun hovioikeus

Turun hovioikeus

Hovioikeuden ratkaisut
 • Perintökaari - Perintöoikeus
  Isyys – Isyyden vahvistaminen
  Lain ajallinen soveltaminen
  Ärvdabalken - Arvsrätt
  Faderskap – Fastställande av faderskap
  Lags tillämpning i tiden

 • Tuottamus - Törkeä tuottamus
  Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

 • Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen

 • Ajokielto
  Ahvenanmaa - Toimivalta
  Perustuslaki - Perustuslain etusija - Yhdenvertaisuus
  Rangaistus
  Körförbud
  Åland - Behörighet
  Grundlagen - Grundlagens företräde - Likhet inför lagen
  Straff

 • Kunnianloukkaus, Sananvapaus

 • Takavarikko – Pakkokeino - Etsintä

 • Yksityishenkilön velkajärjestely - Elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen, Oikeudenkäyntimenettely

 • Ajokielto

 • Ulosottoasia – Täytäntöönpanoriita – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Erityinen syy

 • Irtaimen kauppa – Käytetty tavara – Virhevastuu – Tarkastusvelvollisuus – Reklamaatio – Hinnanalennus - Vahingonkorvaus

 • Yrityssaneeraus
  Realisaatio
  Realisaatiosaneeraus
  Soveltamisala
  Lain tarkoitus

 
Julkaistu 30.3.2017