LEHDISTÖTIEDOTE Aikataulu ns. Turun puukotusjutussa

Julkaistu 9.10.2018

Turun hovioikeudessa on diaarinumerolla R 18/1420 käsiteltävänä kolme valitusta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 15.6.2018 antamasta, terroristisessa tarkoituksessa tehtyä murhaa ym. koskevasta ratkaisusta nro 125884.

Asian käsittely jatkuu kaikkien valitusten osalta. Valittajien vastapuolilta on pyydetty vastaukset valituksiin. Vastausten määräpäivä on 15.11.2018.

Turun hovioikeus järjestää asiassa valmisteluistunnon ja pääkäsittelyn alkuvuodesta 2019. Valmisteluistunto on tarkoitus toimittaa viikolla 2 ja pääkäsittely viikolla 7. Niiden tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen marras-joulukuun vaihteessa 2018.

Tiedustelut:

Hovioikeuden esittelijä Miia Ylikulju

puh. 029 56 41264

miia.ylikulju@oikeus.fi