LEHDISTÖTIEDOTE Hovioikeuden tuomio Nokian Renkaat Oyj:n yrityssalaisuuksiin liittyvässä rikosasiassa R 17/2000

Julkaistu 19.6.2019

Turun hovioikeus on tänään antanut tuomion asiassa, jossa on kysymys laajasta yrityssalaisuusrikoskokonaisuudesta. Hovioikeuden tuomio on osittain salainen, koska tuomio sisältää asianomistajayhtiön Nokian Renkaat Oyj:n liikesalaisuuksia koskevia tietoja.

Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut kymmenen entistä Nokian Renkaiden työntekijää yrityssalaisuuden rikkomisista, yrityssalaisuuden rikkomisten yrityksistä sekä yrityssalaisuuden väärinkäytöistä vankeus- ja sakkorangaistuksiin. Kahdeksan vastaajaa oli tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, joiden pituudet vaihtelivat 6 kuukauden ja 1 vuoden 6 kuukauden välillä, ja kaksi vastaajaa oli tuomittu sakkorangaistuksiin. Lisäksi käräjäoikeus oli tuominnut vastaajayhtiön Black Donuts Engineering Oy:n (BDE) 300.000 euron yhteisösakkoon sekä menettämään valtiolle rikoshyötynä 537.500 euroa. Nokian Renkaat Oyj:n käräjäoikeudessa esittämät, yhteensä 6.000.000 euron vahingonkorvausvaatimukset käräjäoikeus oli kokonaisuudessaan hylännyt.

Syyttäjä ja Nokian Renkaat Oyj valittivat asiasta hovioikeuteen vaatien muun ohella osittain hylättyjen syytekohtien hyväksymistä sekä rangaistusten korottamista. Syyttäjä vaati lisäksi, että BDE tuomitaan vähintään 600.000 euron yhteisösakkoon ja että yhtiö velvoitetaan korvaamaan valtiolle rikoksella saatuna hyötynä 10.000.000 euroa. Nokian Renkaat Oyj toisti hovioikeudessa vahingonkorvausvaatimuksensa. Asia oli syyttäjän ja Nokian Renkaat Oyj:n valitusten sekä eräiden vastaajien valitusten ja vastavalitusten johdosta lähes koko laajuudessaan viiden vastaajan osalta hovioikeuden käsiteltävänä. Neljän vastaajan osalta asia käsiteltiin suppeammin, ja yhden vastaajan osalta asia jäi peruutusten vuoksi käräjäoikeuden tuomion varaan.

Asiassa otettiin vastaan laajasti todistelua 40 päivää kestäneessä pääkäsittelyssä.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen pääosin muuttamattomana syyksi luettujen rikosnimikkeiden osalta mutta muutti syyksilukemisia syytekohtien sisällä. BDE:n toimitusjohtajana toimineen vastaajan pääsyyte, jonka mukaan tämä olisi muun ohessa toimitusjohtaja-asemassaan hyväksymällä Nokian Renkaiden yrityssalaisuuksien käyttämisen BDE:n elinkeinotoiminnassa syyllistynyt yrityssalaisuuden väärinkäyttöön, hylättiin. Toimitusjohtajalle käräjäoikeudessa tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus lievennettiin sakkorangaistukseksi.

Kahden vastaajan ehdolliset vankeusrangaistukset pysytettiin sellaisinaan, ja neljä vastaajaa tuomittiin lyhyempiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin kuin käräjäoikeudessa. Vankeusrangaistusten pituudet vaihtelivat 4 kuukauden ja 1 vuoden välillä. Kahden vastaajan sakkorangaistuksia alennettiin. Lisäksi hovioikeus kumosi kahden vastaajan liiketoimintakiellot, alensi BDE:n yhteisösakon määrän 100.000 euroon ja arvioi BDE:n saaman rikoshyödyn määräksi 556.800 euroa. Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus hylkäsi Nokian Renkaat Oyj:n vahingonkorvausvaatimukset kokonaisuudessaan.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Katariina Sorvari, Anne Laine ja Sanna Niinistö. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Jussi Päivärinne. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat hovioikeudenneuvos Katariina Sorvari (katariina.sorvari@oikeus.fi) tai hovioikeuden esittelijä Jussi Päivärinne (puh. 029 56 41319, jussi.paivarinne@oikeus.fi).

Osittain salainen tuomio 19.6.2019, dnro R 17/2000 on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta

puh. 029 56 41204, sähköpostiosoite turku.ho@oikeus.fi.