LEHDISTÖTIEDOTE Hovioikeuden tuomio törkeää petosta ym. koskevassa rikosasiassa R 19/275

Julkaistu 1.11.2019

LEHDISTÖTIEDOTE 1.11.2019

Hovioikeuden tuomio törkeää petosta ym. koskevassa rikosasiassa R 19/275

Turun hovioikeus on eilen antanut tuomion asiassa, jossa on kysymys törkeästä petoksesta, perättömistä lausumista tuomioistuimessa ja törkeistä perättömistä lausumista tuomioistuimessa. Asiassa oli kolme vastaajaa. Törkeää petosta koskevassa syytteessä oli kysymys siitä, oliko vastaaja syyllistynyt törkeään petokseen myydessään kaupungin vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon asianomistajille. Perättömiä lausumia koskevissa syytekohdissa oli kysymys siitä, olivatko näiden syytekohtien vastaajat todistajina edellä mainittua kauppaa koskevan riita-asian tuomioistuinkäsittelyssä antaneet tahallaan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä väärää tietoa tai salanneet sellaista tietoa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli hylännyt syytteet 23.11.2018.

Hovioikeus käsitteli asiaa kahdeksan päivää. Asiassa kuultiin asianosaisten lisäksi useita rakennusalan asiantuntijoita ja todistajia sekä esitettiin kirjallisia todisteita.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen syyksilukemisten osalta lukuun ottamatta törkeää petosta koskevaa syytekohtaa. Hovioikeus luki vastaajana olleen myyjän syyksi sen, että tämä oli jättänyt vuonna 2012 tehdyssä omakotitalon kaupassa kertomatta ostajille tiedossaan olleista talon paalutukseen liittyvistä puutteista. Vastaaja oli syyllistynyt menettelyllään törkeään petokseen, jolla aiheutetun vahingon määräksi hovioikeus arvioi vähintään 170.000 euroa. Hovioikeus tuomitsi vastaajan yhden vuoden kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 31.12.2020 päättyvin koeajoin.

Tuomio (R 19/275) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta: turku.ho@oikeus.fi