LEHDISTÖTIEDOTE asiassa R 18/1985 (ns. taideväärennysjuttu)

Julkaistu 8.4.2020

LEHDISTÖTIEDOTE 8.4.2020

Hovioikeuden tuomio törkeitä petoksia ym. koskevassa asiassa R 18/1985 (ns. taideväärennysjuttu)

Turun hovioikeus on tänään 8.4.2020 antanut tuomion asiassa, joka koskee laajaa taidekauppaan liittyvää asiakokonaisuutta. Asiassa on kysymys lähinnä törkeistä petoksista ja väärennyksistä, jotka liittyvät eri taitelijoiden tekemiksi väitettyjen teosten kauppoihin vuosina 2004 – 2014. Pirkanmaan käräjäoikeus on ratkaissut asian 11.7.2018 antamallaan tuomiolla 18/129669.

Hovioikeus käsitteli asiaa 22 päivää kestäneessä pääkäsittelyssä, jossa kuultiin asianosaisten lisäksi useita todistajia.

Tuomio (nro 114039, R 18/1985) on tilattavissa Turun hovioikeuden kirjaamosta: turku.ho@oikeus.fi.