Två tjänsteförhållanden som hovrättsråd T12 för tiden 1.7.-31.12.2019

Sista ansökningsdag:
29.05.2019
Anmälande ämbetsverk:
Åbo hovrätt

Lediganslås vid Åbo hovrätt

två tjänsteförhållanden som hovrättsråd T12 för tiden 1.7.2019 – 31.12.2019.

Till Åbo hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor, Tavastgatan 11, 20500 Åbo eller per e-post turku.ho@oikeus.fi senast 29.5.2019 före tjänstetidens utgång.

Åbo hovrätt, den 14 maj 2019

Nina Ovaska

kanslichef

 
Publicerad 14.5.2019