Lokaler

Åbo hovrätts lokaler finns i Akademihuset, i adressen Tavastgatan 11. Hovrätten har till sitt förfogande huvudförhandlingssalarna 102, 103, 104, 121, 123, 137 och 138. Tilläggsinformation om var huvudförhandlingssalarna ligger finns på sidan Huvudförhandlingssalarna.

Hovrätten på Åbonejdens informationskarta

Parkering

Hovrätten saknar eget parkeringsområde. Förmånliga parkeringsplatser utan tidsbegränsning finns dock på Domkyrkogatan och Rothoviusgatan, som angränsar till Akademihuset, samt framför Åbo Akademis huvudbyggnad på domkyrkotorget. Det finns även avgiftsfria parkeringsplatser på rimligt promenadavstånd [från hovrätten] på gatorna i omgivningen av domkyrkan och Akademihuset.

Akademihuset fotograferat från Domkyrkans torn. Tavastgatan skymtar bakom huset.
 
Publicerad 13.10.2017