Pressmeddelande

Publicerad 11.2.2019

Det har i månadsskiftet februari-mars förflutit 75 år från det att Finlands i ordningsföljden tredje republikens president P.E. Svinhufvud avled. Samtidigt har det förflutit 130 år sedan Svinhufvud år 1889 började arbeta vid Åbo hovrätt som översättare till finska och 116 år sedan han på egen begäran 28.2.1903 avgick från sin assessorstjänst vid hovrätten. Svinhufvud hade visserligen redan 23.2.1903 genom tsar Nikolaj II och senatens beslut avsatts från tjänsten.

P.E. Svinhufvuds arbete vid Åbo hovrätt inföll vid en historiskt betydelsefull tidsperiod, den första förtrycksperioden. Svinhufvud var åren 1902-1903 en av de mest betydelsefulla representanter för den sk. konstitutionalisterna i hovrätten. Enligt konstitutionalisterna skulle man inte iaktta den lagstiftning som syftade till en förryskning, som man ansåg lagstridig. Detta motstånd ledde slutligen till att ett flertal tjänstemän vid hovrätten avskedades, däribland också P.E. Svinhufvud.

Hovrätten högaktar P.E. Svinhufvud 28.2.2019 genom att avtäcka hans reliefporträtt i gips, till vilket fogats en plakett som berättar om Svinhufvuds verksamhet i Åbo hovrätt som domare (assessor).

Tilläggsuppgifter ges av hovrättspresident Kenneth Nygård, e-post kenneth.nygard@oikeus.fi eller tf. kanslichef Nina Ovaska, e-post nina.ovaska@oikeus.fi