PRESSMEDDELANDE i målet R 17/1229

Publicerad 8.5.2019

Hovrätten har 8.5.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 17/1229 på finska.