PRESSMEDDELANDE i målet R 18/939

Publicerad 11.11.2019

Hovrätten har 11.11.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 18/939 på finska.