PRESSMEDDELANDE i målet R 19/275

Publicerad 1.11.2019

Hovrätten har 1.11.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 19/275 på finska.