Åbo hovrätts värderingar

RÄTTVISA

 • Grunden för rättvisa är en uppgiftsenlig korrekt tillämpning av rättskällor, lagenlighet.
 • Alla arbetstagare vid hovrätten tar i sitt arbete i beaktande hur vidtagna åtgärder eller fattade beslut inverkar på kundens liv.
 • Kunderna blir hörda och bemötta jämlikt.
 • Arbetstagarna bemöts jämlikt.
 • Utgångspunkterna är respekt, jämlikhet, hänsyn, individens rättigheter, gott och artigt beteende.

FACKKUNSKAP

 • Fortgående utveckling av kunnande och upprätthållande av yrkesskickligheten är viktigt.
 • Grunden för kunnandet är kunskap om de rättskällor som hänför sig till arbetsuppgiften.
 • Hur vidtagna åtgärder och fattade beslut påverkar kundens liv beaktas.

ANSVARIGHET

 • Varje arbetstagare är ansvarig för sitt eget arbete.
 • Alla uppgifter genomförs raskt.
 • Arbetskamrater ges råd, stöd och hjälp.
 • Utgångspunkterna är individuellt ansvar, kollektivt ansvar, hänsyn och ansvar för varandra.

GOD ARBETSGEMENSKAP

 • Hovrättens arbetsgemenskap utvecklas för att bli ännu bättre.
 • Arbetstrivsel hör till var och en och främjas aktivt.
 • Människors olikhet accepteras och tillvaratas.
 • Hänsyn: Konstruktiv kritik hör till var och en.
 • Samtal inom arbetsgemenskapen: tillämpning och utveckling av samtalsrutiner.

OAVHÄNGIGHET

 • Domstolens verksamhet påvekas enbart av lagstiftning, annat är olämpligt.
 • Oavhängighet är frihet att tänka.
 
Publicerad 22.1.2014