Domstolspraktik

Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars syfte är att ge insikt i rättskipningen vid tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar. Tjänstebenämningen för en domstolspraktikant är tingsnotarie.

Domarförsäkran ges från och med 1.1.2017 i tingsrätten.

Domarutbildningsnämnden tilldelar från och med 1.1.2017 den som utfört domstolspraktik titeln vicehäradshövding.

Information om domstolspraktiken går att finna på sidan Domstolspraktik.

 
Publicerad 17.1.2017