LEHDISTÖTIEDOTE asiassa R 18/1420

Julkaistu 29.1.2019

LEHDISTÖTIEDOTE

Vastaaja on peruuttanut valituksensa asiassa R 18/1420, joka koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä murhia ja murhan yrityksiä. Peruutuksen vuoksi valituksen käsittely hovioikeudessa raukeaa. Hovioikeus antaa asiasta ratkaisun sen jälkeen, kun vastaajan ja asianomistajien oikeudenkäyntikululaskut ovat saapuneet.

Vastaajan puolustajan sekä kahden asianomistajan oikeudenkäyntikuluja koskevat valitukset ratkaistaan myöhemmin esittelystä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella.

Tiedustelut:

Hovioikeuden esittelijä Miia Ylikulju

puh. 029 56 41264

miia.ylikulju@oikeus.fi