Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa lainkäyttötehtäviin perehdyttävää harjoittelujärjestelmää. Tuomioistuinharjoittelijan virkanimike on käräjänotaari.

Tuomarinvakuutus annetaan 1.1.2017 lukien käräjäoikeudessa.

Tuomarinkoulutuslautakunta myöntää 1.1.2017 lukien varatuomarin arvonimen tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle.

Tuomioistuinharjoittelusta saa tietoa oikeuslaitoksen Tuomioistuinharjoittelu -sivulta.

 
Julkaistu 17.1.2017