Åbo hovrätt

Förändringar i betjäningen vid Åbo hovrätt på grund av coronavirussituationen

Förändringar i betjäningen vid Åbo hovrätt (pdf, 0.09 Mt)

Åbo hovrätt
Besöksadress: Tavastgatan 11, 20500 Åbo

Hovrätten på Åbonejdens informationskarta

Telefon
029 56 41100 (växel)
029 56 41204 (registratorskontoret - beställning av avskrifter)
029 56 41203, 029 56 41170 (förfrågningar)
029 56 41201 (registrator)
029 56 41202 (biträdande registrator)

Telefax
029 56 41101 (registratorskontoret)
029 56 41102 (förvaltningen)

E-post
turku.ho(at)oikeus.fi (registratorskontoret)

Då man sänder e-post ska (at) ersättas med tecknet @.

På rättsväsendets webbplats finns det information om hur man uträttar ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk samt anvisningar angående e-postbilagor .

Elektronisk_kommunikation.pdf (pdf, 0.08 Mt)

Registratorskontoret är öppet från måndag till fredag klockan 8.00 - 16.15.

 
Publicerad 2.7.2020